ถุงพลาสติก

- Feb 09, 2018-

ถุงพลาสติกที่ใช้โดยทั่วไปอาหารส่วนใหญ่ทำจากฟิล์มพลาสติก ฟิล์มปลอดสารพิษ สามารถใช้สำหรับอาหาร ยังมีภาพยนตร์ที่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ พีวีซีเองเป็น พิษ แต่การใช้งานของฟิล์ม โดยการเพิ่มสารเติมแต่งที่มีแนวโน้มจะ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มีความเป็นพิษบางอย่าง ดังนั้น ฟิล์มและถุงพลาสติกที่ทำจากฟิล์มเหล่านี้ไม่ควรใช้เพื่อเก็บอาหาร