หนังถูกจัดประเภท โดยพันธุ์สัตว์

- Feb 09, 2018-


ส่วนใหญ่หนังหมู หนังวัว หนังแกะ หนังม้า หนังลา และหนังจิงโจ้ และหนังนกกระจอกเทศ หนังปลา หนังสะเทิน หนังสัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อย หนังวัวแบ่งออกเป็นหนังวัว หนังควาย แยกหนัง และ หนังวัว หนังแกะแบ่งออกเป็นหนังแพะและหนังแกะ ร่างกายมีในประเภทหลักของพื้นผิวของผมขนาดเล็ก ดี หนัง หนังแกะและหนังสีเหลือง โครงสร้างแน่น และแน่น ความแน่นดีและยืดหยุ่น คุณสมบัติทางกายภาพ ดังนั้น หนังแกะและหนังสีเหลืองที่ยอดเยี่ยมทั่วไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังคุณภาพสูง ราคาเป็นจำนวนมากของประเภทของหนังสูงขึ้น