Banner
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

กระเป๋าย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Oct 14, 2020

101S01微生物降解袋平口(6)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะวิจัยถุงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพและยังสามารถยอมรับการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ เรามีทีมงานออกแบบของเราเอง, และเรายังสามารถให้คุณมีการออกแบบ, ซึ่งเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งโดยลูกค้า

Back